Управління невеликою фірмою для України

Продукт «Управління невеликою фірмою для України» призначений для використання на підприємствах з наступними напрямками діяльності: виробництво продукції, надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, торгівля.

Прикладне рішення «Управління невеликою фірмою для України» орієнтоване на роботу від одного-двох до десяти користувачів і являє собою рішення для автоматизації операцій обліку і управління:

 • виконання робіт, надання послуг,
 • виробництво продукції,
 • маркетинг та продажу,
 • постачання і закупівлі,
 • запаси і склад,
 • грошові кошти,
 • необоротні активи,
 • фінанси,
 • кадри і розрахунки з персоналом.

Інтерфейс програми «Управління невеликою фірмою для України» містить низку засобів і механізмів, що забезпечують легкість освоєння системи для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів. У головному вікні розташовані робочий стіл і панель розділів. Робочий стіл містить навігаційну схему часто використовуваних документів і журналів, швидкий доступ до звітів, інформацію про завдання співробітника. Це своєрідний «помічник» користувача. Панель розділів показує основні розділи конфігурації і дозволяє переміщатися між ними.

Прикладне рішення «Управління невеликою фірмою для України» розроблено на платформі автоматизованої облікової системи »в режимі керованого застосування.

Функціональні можливості конфігурації

«Управління невеликою фірмою 8 для України» - готове рішення, яке забезпечує ведення наскрізного управлінського обліку по всіх організаціях, що входять в компанію, або по кожній організації.

Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства - торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. - виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Маркетинг і продажі

«Управління невеликою фірмою 8 для України» підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовано операції з товарним асортиментом:

 • реєстрація та зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;
 • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;
 • реєстрація видів знижок і націнок;
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни за базовим увазі цін, цінами номенклатури або цінами контрагента, округлення.

У програмі підтримується:

 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист;
 • зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури.

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурними групами і товарам.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в «Управлінні невеликою фірмою для України 8» здійснюються операціями:

 • реєстрація та зберігання контактної інформації клієнтів;
 • реєстрація договорів з покупцями;
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни поставки / виконання, а також вартість);
 • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує
 • факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);
 • об'єднання замовлень покупців в проекти;
 • формування графіка відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, утвореною замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях
 • постачальникам і / або замовленнях на виробництво;
 • відстеження забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами та послугами.

У «Управлінні невеликою фірмою 8 для України» підтримуються наступні схеми продажів:

 • продаж зі складу і під замовлення;
 • відвантаження в кредит або по передоплаті;
 • реалізація товарів, прийнятих на комісію;
 • передача товарів на реалізацію комісіонеру.

Документальне оформлення продажу продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в замовленнях-нарядах. На підставі документів продажів формуються рахунки-фактури.

Постачання і закупівлі

«Управління невеликою фірмою 8 для України» забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовленнях постачальникам і про замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу закупівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації;
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • зберігання види цін, виду знижки, види цін контрагента за договором;
 • зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури контрагента;
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • формування графіків поставок;
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

 • надходження за плату від контрагента;
 • придбання підзвітною особою;
 • прийом на реалізацію від комісіонера;
 • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку.

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Роздрібні продажі

«Управління невеликою фірмою 8 для України» може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачено формування наступних звітів:

 • товарний звіт;
 • звіт по рухах і залишках товару в роздрібних цінах;
 • звіт з продажу в роздрібних цінах.

Підтримується формування і друк етикеток і цінників.

Склад і виробництво

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:

 • роздільний облік запасів - власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, отриманих та переданих в переробку;
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір і т. д.), а також партій запасів;
 • облік в розрізі осередків місць зберігання (зони, стелажі, полиці і т. п.);
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців).

«Управління невеликою фірмою для України 8» підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

Графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво, графік виконання робіт, надання послуг - замовленнями покупців і замовленнями-нарядами.

Реєстровані замовлення на виробництво мають такі особливості:

 • вони можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;
 • на замовлення на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих;
 • у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.

«Управління невеликою фірмою 8 для України» дозволяє реєструвати факт виготовлення (розбирання, оброблення) продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасування, збірка комплектів). Продукція числиться за що випустила її структурною одиницею і може бути переміщена в іншу структурну одиницю - наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех по технологічному маршруту.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовнику відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для обліку витрат підприємства та розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

 • облік фактичних витрат - ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, - може бути вироблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документа випуску;
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
 • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.

Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг в невеликих фірмах з використанням замовлень-нарядів (документів, які суміщають в собі функції замовлення покупця, рахунки на оплату, акту виконаних робіт та видаткової накладної для сфери сервісних послуг) і робочого календаря.

Грошові кошти

«Управління невеликою фірмою 8 для України» дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;
 • оформлення первинних документів по банку і касі;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • формування платіжного календаря;
 • інтеграція з системою «клієнт-банк».

Зарплата і персонал

«Управління невеликою фірмою 8 для України» підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, які працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і управлінський розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Нарахування регламентованої заробітної плати та розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці рекомендується виконувати за допомогою програми «Бухгалтерія 8 для України».

Кадровий облік включає в себе наступні функції:

 • оформлення прийому на роботу;
 • кадрове переміщення;
 • звільнення персоналу.

Можливості з розрахунку заробітної плати:

 • розрахунок заробітної плати здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу співробітникам;
 • облік робочого часу - використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як по днях, так і зведено, за період.

Для планування робіт виконавців служать дві функції:

 • реєстрація відрядних нарядів - використовується для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці, наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;
 • завдання на роботу - використовується для планування завантаження співробітників і ключових ресурсів в рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана в подальшому при розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

У розділі передбачена можливість формування аналітичних звітів по розрахунках з персоналом, нарахування й утримання співробітників.

Майно

«Управління невеликою фірмою 8 для України» забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) - основних засобів і нематеріальних активів організації:

 • прийняття до обліку, зміна параметрів;
 • розрахунок амортизації;
 • продаж і списання.
 • фінанси

У програмі «Управління невеликою фірмою для України 8» реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів.

 • «Набір для невеликої фірми»,
 • «Торгівля і склад 7.7 ПРОФ»,
 • «Мережева версія для 3-х користувачів. Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + склад»,
 • «Мережева версія. Оперативний облік. «Торгівля + склад»,
 • «Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + склад»,
 • «Аспект 7.7. Компактна торгова система »,
 • Набір для невеликої фірми. Експортно-технологічна поставка,
 • Торгівля і Склад 7.7 ПРОФ. Експортно-технологічна поставка,
 • Програмний продукт 7.7 (мережева версія для 3-х користувачів). Оперативний облік. Експортно-технологічна поставка,
 • Програмний продукт 7.7 (мережева версія). Оперативний облік. Експортно-технологічна поставка,
 • Програмний продукт 7.7 для SQL. Оперативний облік. Експортно-технологічна поставка,
 • Програмний продукт 7.7. Набір для невеликої фірми для України,
 • Торгівля і Склад 7.7 ПРОФ для України,
 • Програмний продукт 7.7 (мережева версія для 3-х користувачів). Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + Склад для України»,
 • Програмний продукт 7.7 (мережева версія). Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + Склад для України»,
 • Програмний продукт 7.7 для SQL. Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + Склад для України»,
 • Торгівля і Склад 7.7 ПРОФ для України + ІТС USB
 • Програмний продукт 7.7 (мережева версія для 3-х користувачів). Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + Cклад для України» + ІТС USB
 • Програмний продукт 7.7 (мережева версія). Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + Склад для України» + ІТС USB,
 • Програмний продукт 7.7 для SQL. Оперативний облік. Конфігурація «Торгівля + Скарб для України» + ІТС USB.
 • Для виконання апгрейда необхідно повернути у фірму «1С» реєстраційні анкети на здаються програмні продукти. Дистрибутиви, книги і ключі захисту залишаються користувачам для завершення роботи в старій програмі і перекладу інформаційних баз на продукти автоматизованих облікових систем.

Апгрейд з продукту «Управління невеликою фірмою для України» не передбачено.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію по всім розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань, а також зберігати власні настройки звітів.

Налаштування параметрів обліку

В процесі настройки здійснюється:

 • реєстрація інформації по організаціям підприємства;
 • реєстрація структури підприємства - підрозділів, складів;
 • настройка параметрів обліку;
 • настройка сервісних функцій;
 • введення початкових даних за розділами обліку.
 • Інтеграція з «Бухгалтерією 8 для України»

Обмін даними з програмою "Бухгалтерія 8 для України" підтримується на рівні вивантажуються документів, починаючи з версії 1.2.3 конфігурації "Бухгалтерія для України", реалізованої на платформі автоматизованих облікових систем.