Молокозавод

Молокозавод

Галузеве прикладне рішення "Молокозавод" розроблено на базі автоматизованої облікової системи. "Управління виробничим підприємством" і є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності з урахуванням вимог молокопереробних підприємствах різних напрямків діяльності: молокозаводів, маслосироробних, жіромаргарінових, олійно-жирових заводів і холодокомбінатів.

Функціональні можливості

Прикладне рішення, крім стандартних підсистем "Управління виробничим підприємством" містить спеціалізовані галузеві підсистеми:

Управління закупівлями і облік молочної сировини

Підсистема дозволяє:

 • вести облік надходження сировини від постачальників, з реєстрацією якісних показників (критеріїв), на підставі яких визначаються сорт, а також значення закупівельних цін;
 • розмежувати повноваження по реєстрації кількісних, якісних і вартісних показників закуповуваного сировини на рівні документів;
 • вести облік надходження сировини з реєстрацією якісних показників - критеріїв визначення сортності (склад якісних показників і сортів для кожного виду сировини визначається користувачем.);
 • використовувати до трьох одиниць виміру сировини - фізична вага, залікова вага по жиру (або жірокілограмми) і залікова вага по білку (або белкокілограмми);
 • гнучко налаштовувати алгоритм розрахунку закупівельних цін, використовуючи базові ціни сировини по контр-агентам, надбавки за якісні показники (жирність, білок) і коефіцієнти за сортність; Суми надбавок зберігаються окремо, тому при формуванні звітності користувач має можливість побачити і проаналізувати складові частини закупівельної ціни.
 • враховувати транспортні витрати з доставки сировини;
 • друкувати, необхідні постачальникам, документи з приймання сировини;
 • Крім обліку самого сировини в підсистемі реалізовано облік додаткових послуг від постачальників сировини. При цьому є можливість для кожного договору з постачальником визначити склад послуг, а для конкретної номенклатури задати алгоритм розрахунку кількості, від якого розраховується сума послуги.

Звітність в підсистемі дозволяє аналізувати надходження сировини по великій кількості розрізів і показників (сорти, якісні характеристики, надбавки і т.д.).

Керування виробництвом

Підсистема включає:

 • оперативне відображення випуску і облік молочної продукції в декількох одиницях виміру, в т.ч. незалежних;
 • розрахунок нормативних витрат сировини на випуск продукції відповідно до рецептур формульного і табличного виду, залежними від параметрів сировини (вмісту жиру, білка);
 • облік зворотних відходів виробництва (обрат, пахта, сироватка) і оцінку зворотних відходів, виходячи з вартості прийнятого сировини;
 • облік витрат сировини за нормативним методом або за фактичними даними;
 • облік випуску продукції з відображенням напівфабрикатів (вершків, нормалізованих сумішей) або безпосередньо з сировини;
 • розширено функціонал обліку переробки давальницької сировини та давальницької продукції у переробника;
 • додаткові можливості по сертифікації молочної продукції;
 • галузеву виробничу звітність.

Керування продажами

У підсистемі передбачені:

 • бланк замовлення з налаштованим порядком номенклатурних позицій;
 • прийом заявок на відвантаження продукції з урахуванням маршрутів доставки і аналіз зведеного замовлення в порівнянні з планом продажів;
 • пакетне формування і друк документів на відвантаження продукції на підставі замовлень, включаючи виписку з посвідчення якості на продукцію;
 • розрахунок сум супутніх реалізації продукції послуг (навантаження / розвантаження, доставка, амортизація тари);
 • аналіз продажів молочної продукції, прибутку від продажів і рентабельності.

Управління автотранспортним підрозділом

Підсистема включає:

 • облік робіт автотранспорту від первинного документа - подорожнього листа, що виконує три основні функції:
 • розподіл робіт автотранспорту по об'єктах - одержувачам послуг;
 • розрахунок заробітної плати водіїв;
 • розрахунок списання пального відповідно до встановлених на підприємстві норм витрат з урахуванням коефіцієнтів (зимовий, міський цикл);
 • визначення відхилень фактичних витрат від нормативного;
 • облік витрат на автотранспортне підрозділ по номенклатурних групах (видам автотранспорту, автомашинам);
 • аналіз експлуатаційних показників роботи автотранспорту.

Спільне рішення "Молокозавод" підтримує всю типову функціональність конфігурації "Управління виробничим підприємством" автоматизованої облікової системи, доповненням до якої є. При цьому прикладне рішення не вирішує завдання ведення регламентованого бухгалтерського і податкового обліку відповідно до вимог українського законодавства.

Технологічні гідності
Використання сучасної трирівневої платформи з комплексним додатком масштабу підприємства, дозволяє директору по ІТ і фахівцям ІТ-підрозділу підприємства бути впевненими в надійності зберігання даних, продуктивності і масштабованості системи. ІТ-спеціалісти отримують зручний інструмент для реалізації завдань, необхідних підприємству і супроводу створеної при впровадженні системи.

На платформі автоматизованої облікової системи реалізовано нове клієнтське додаток - тонкий клієнт: він може підключатися по протоколам http або https, при цьому вся бізнес-логіка реалізується на сервері. Віддалені підрозділи можуть, використовуючи тонкого клієнта, підключатися через Інтернет і в on-line режимі працювати з інформаційною базою. Підвищується безпека і швидкість роботи.
На платформі автоматизованої облікової системи реалізовано нове клієнтське додаток - Web-клієнт: не вимагає установки на комп'ютер користувача ніяких компонент, дозволяє використовувати на робочих місцях користувачів операційні системи Windows і Linux. Не вимагає адміністрування на комп'ютерах користувачів. Забезпечує оперативний доступ до інформаційної бази для "мобільних" співробітників.
Реалізовано спеціальний режим роботи клієнтських додатків - режим низької швидкості з'єднання (наприклад, при роботі через GPRS, dialup). Можна працювати в будь-якій точці, де немає постійного підключення до Інтернету.
У режимі керованого застосування інтерфейс не "малюється", а "описується". Розробник визначає тільки загальну схему командного інтерфейсу і загальну схему форм. Це опис платформа використовує при побудові інтерфейсу для конкретного користувача з урахуванням різних факторів:

 • прав користувача;
 • особливостей конкретного впровадження;
 • налаштувань, зроблених самим користувачем.

Можливо побудова індивідуального інтерфейсу для кожного користувача.
Реалізовано механізм функціональних опцій. Вони дозволяють вмикати / вимикати необхідні функціональні частини конфігурації без зміни самого прикладного рішення. Можна підлаштовувати інтерфейс під кожну роль, враховуючи переваги користувачів.

Масштабованість і продуктивність
Використання платформи автоматизованої облікової системи забезпечує ефективну роботу і надійне зберігання інформації при роботі сотень користувачів. Сучасна трирівнева архітектура системи дає збереження високої продуктивності при значному зростанні навантаження на систему і обсягів оброблюваних даних. Висока відмовостійкість досягається за рахунок резервування кластера серверів, а оптимізація швидкодії - за рахунок динамічної балансування навантаження між кластерами. Використання СУБД світових лідерів (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database) дозволяє будувати високопродуктивні і надійні інформаційні системи.

Побудова територіально розподілених систем
У автоматизованої облікової системи реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі конфігурації "Управління виробничим підприємством" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Інтеграція з іншими системами
Забезпечується інтеграція з зовнішніми програмами (наприклад, технологічна підготовка виробництва, система "клієнт-банк") і обладнанням (наприклад, контрольно-вимірювальні прилади або складські термінали збору даних) на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних, підтримуваних платформою автоматизованої облікової системи.