Керiвник. ПРОФ

Можливості

Крім функцій, реалізованих в конфігураціях програм "Керiвнік 8. Базова версія" і "Керiвнік 8. Стандарт", версія "Керiвнік 8. ПРОФ" має наступні додаткові можливості, що розширюють сферу застосування прикладного рішення. Керiвнік. ПРОФУчет по підрозділах

Версія "ПРОФ" орієнтована в першу чергу на підприємства, організаційна структура яких включає в себе підрозділи - центри фінансової відповідальності (ЦФО). Для таких підприємств версія "ПРОФ" дозволяє визначати фінансові результати не тільки за напрямками діяльності (видами бізнесу), але і по підрозділах.

У версії "ПРОФ" передбачено два види підрозділів: "Основні" і "Допоміжні". Основні підрозділи є аналогами центрів прибутку, а допоміжні - аналогами центрів витрат. За основними підрозділам в програмі фіксуються як доходи, так і витрати, а по допоміжним - тільки витрати. В кінці кожного місяця витрати допоміжних підрозділів розподіляються на основні підрозділи. Після цього визначаються фінансові результати (прибутки або збитки) по основних підрозділів.

План-фактний аналіз доходів і витрат (а також надходжень і платежів грошей) також може проводитися по підрозділах.

Казначейство

Особливу увагу в версії "ПРОФ" приділено функціоналу казначейства. У програмі реалізована можливість складання бюджету руху грошей для кожного підрозділу окремо і контролю його виконання за допомогою заявок на платежі. При складанні заявки, начальник підрозділу завжди бачить, скільки залишилося запланованих в бюджеті коштів. Заявка узгоджується уповноваженими співробітниками, після чого може бути затверджена директором.

Затверджені заявки потрапляють в "Платіжний календар". У ньому також відображаються всі заплановані надходження і переміщення грошей. А це означає, що за допомогою "Платіжного календаря" фінансовий менеджер може найбільш оптимальним чином скоординувати порядок платежів і уникнути касових розривів. Використання казначейської системи в Керiвнік 8 дозволяє зберегти платоспроможність бізнесу.

Розширений функціонал розподілу загальних витрат

У порівнянні з версіями "Базова" і "Стандарт", версія "ПРОФ" пропонує більш широкий функціонал для розподілу загальних (непрямих) витрат підприємства. Зокрема, у версії "ПРОФ" передбачено "постатейне" розподіл загальних витрат: для кожної статті загальних витрат можна вибрати свій спосіб розподілу. Крім того, загальні витрати по кожній статті можна розподіляти таким чином, щоб вони зменшували прибуток не по всіх, а тільки за обраними напрямками діяльності (видами бізнесу).

Консолідований облік

"Керiвнік 8" є прекрасним середовищем консолідації. Всі необхідні дані можуть імпортуватися з ряду типових конфігурацій за допомогою спеціалізованих обробок, що входять в комплект поставки конфігурації. Будь-яку інформацію можна оперативно вводити в програму вручну, а операції по розрахункових рахунках завантажувати з системи "Клієнт-банк".

Використання "Керiвнік 8" в якості середовища консолідації дозволяє об'єднувати дані по різним юридичним особам, що входять до складу компанії, і бачити загальну картину діяльності всього підприємства в цілому. При цьому в програмі збережеться аналітика як за напрямками діяльності підприємства (номенклатурними групами, проектам, видам бізнесу), так і по підрозділах.

Облік випуску продукції при тривалому виробничому циклі

Версія "ПРОФ" дозволяє відображати операції випуску продукції не тільки при короткому, але і при більш тривалому виробничому циклі. При короткому виробничому циклі витрати списуються у виробництво одночасно з оприбуткуванням готової продукції. А при тривалому виробничому циклі списані витрати значаться на балансі підприємства як "незавершеного виробництва" до моменту оприбуткування готової продукції.

Необмежена кількість іноземних валют

На відміну від версій "Базова" і "Стандарт", в яких для ведення обліку можна вибрати не більше двох іноземних валют, версія "ПРОФ" дозволяє використовувати для відображення господарських операцій необмежену кількість іноземних валют. Вибрані іноземні валюти використовуються для ведення обліку грошей (готівки, безготівкових і підзвітних), а також взаєморозрахунків з контрагентами і працівниками.