Молокозавод

Продукт "Молокозавод" розроблений на базі автоматизованої облікової системи. Управління виробничим підприємством "і є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності молокопереробного підприємства.

Продукт для підприємств молочної промисловості

При створенні «Молокозавод» був врахований досвід автоматизації молокопереробних підприємств різних напрямків діяльності: молокозаводів, маслосироробних, жіромаргарінових і холодокомбінатів. Рішення відповідає вимогам загальної галузевої специфіки і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для комплексного управління підприємством.

Підсистема обліку молочної сировини:

 • Підсистема дозволяє вести облік надходження сировини від постачальників, з реєстрацією якісних показників (критеріїв), на підставі яких визначаються сорт, а також значення закупівельних цін. Склад якісних показників і сортів для кожного виду сировини визначається користувачем.
 • При обліку надходження сировини можливе використання до трьох одиниць виміру. Це фізичний вага сировини, залікова вага, алгоритм розрахунку якого визначається користувачем і довільна одиниця виміру (також з налаштованим алгоритмом розрахунку), яка використовується в якості основної для ведення складського обліку. Наприклад, сировину "молоко коров'яче" крім фізичної ваги в кілограмах, може враховуватися в заліковій вазі в перерахунку на базисну жирність і в жірокілограммах, які і використовуються в якості основної одиниці складського обліку.
 • У підсистемі реалізовано гнучкий механізм розрахунку закупівельних цін, як параметри якого використовуються: значення якісних критеріїв (жирність, білок), сорти і контрагенти. При цьому, можливо розкласти ціну на кілька складових: базова частина і надбавки. Суми надбавок зберігаються окремо, тому при формуванні звітності користувач має можливість побачити і проаналізувати складові частини закупівельної ціни.
 • У друкованих формах документів приймання сировини відображаються якісні показники сировини і складові закупівельної ціни.
 • Крім обліку самого сировини в підсистемі реалізовано облік додаткових послуг від постачальників сировини. При цьому є можливість для кожного договору з постачальником визначити склад послуг, а для конкретної номенклатури задати алгоритм розрахунку кількості, від якого розраховується сума послуги.
 • Звітність в підсистемі дозволяє аналізувати надходження сировини по великій кількості розрізів і показників (сорти, якісні характеристики, надбавки і т.д.).

Управління закупівлями сировини

 • Облік надходження сировини від постачальників з можливістю реєстрації якісних критеріїв, на підставі яких визначаються закупівельні ціни.
 • Використання до трьох одиниць виміру сировини - фізична вага, залікова вага по жиру (або жірокілограмми) і залікова вага по білку (або белкокілограмми).
 • Гнучкий механізм розрахунку закупівельних цін, що використовує базові ціни сировини по контрагентам, надбавки за якісні показники і коефіцієнти за сортність.
 • Аналіз закупівель сировини за кількісними, якісними і вартісними показниками.

Управління автотранспортним підрозділом

 • Ведення обліку подорожніх листів автомобілів з урахуванням специфіки рухомого складу (молоковози на доставці сировини, фургони і рефрижератори на доставці готової продукції).
 • Облік надходження та видачі ПММ, звітність по руху ПММ на автомобілях.
 • Аналіз експлуатаційних показників роботи автотранспорту.

Керування виробництвом

 • Планування виробництва, оперативне відображення випуску молочної продукції в декількох одиницях виміру, в т. Ч. Незалежних.
 • Сертифікація молочної продукції.
 • Розрахунок витрат сировини на випуск продукції відповідно до рецептур, залежними від параметрів сировини (вмісту жиру, білка).
 • Облік зворотних відходів виробництва (обрат, пахта, сироватка) і оцінка зворотних відходів, виходячи з вартості прийнятого сировини.
 • Облік переробки давальницької сировини у переробника і у давальцям.
 • Облік і аналіз виробничих витрат за видами продукції.
 • Розрахунок планової і фактичної собівартості випущеної продукції.

Керування продажами

 • Ціноутворення з урахуванням категорій товару і договірних умов з покупцями. Контроль за виконанням умов договорів з покупцями за асортиментом.
 • Прийом заявок на відвантаження продукції з урахуванням маршрутів доставки і аналіз зведеного замовлення в порівнянні з планами продажів і виробництва.
 • Пакетне формування і друк документів на відвантаження продукції на підставі замовлень, включаючи виписку з посвідчення якості на продукцію.
 • Розрахунок супутніх реалізації продукції послуг (навантаження / розвантаження, доставка, амортизація тари).

Специфіка обліку
«Молокозавод» надає додаткові конкурентні переваги для бізнесу:

 • Ефективне управління закупівлями сировини: контроль якості закуповуваного молочної сировини, гнучкий алгоритм формування закупівельних цін по кожному контрагенту - надбавки за якість, коефіцієнти за сорт.
 • Оперативний контроль випуску готової продукції за кількісними та якісними показниками, аналіз причин відхилень, оперативний розрахунок собівартості.
 • Оперативний прийом і обробка замовлень від територіально розподілених замовників, формування документів на відвантаження в пакетному режимі, співвіднесення зведеного замовлення з планами продажів і виробництва.
 • Аналіз і оцінка ефективності діяльності підприємства за різними показниками: доходи, витрати, динаміка замовлень, поточний випуск продукції, план-фактний аналіз.
 • Формування необхідної регламентованої звітності точно і в строк.

Переваги рішення для різних рівнів управління

Керівник підприємства та управлінці, які відповідають за розвиток бізнесу, - отримують широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності.

Керівники підрозділів, менеджери і співробітники, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках.

Працівники облікових служб отримують кошти автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства до корпоративних стандартів виробничого підприємства.

Бухгалтер підприємства з легкістю проводить операції по банкам і кас, валютні операції, виконує облік основних засобів, нематеріальних активів, товарів і послуг, виконаних робіт, а також проводить розрахунки з іншими підприємствами, підзвітними особами і бюджетам, здійснює нарахування по заробітній платі.

Як автоматизувати підприємство?

1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців "Програми та сервіс" є досвід автоматизації виробничих підприємств на базі різних програмних продуктів. Ми готові зустрітися і, разом, визначити цілі і пріоритети впровадження, вибрати систему, яка буде базою для автоматизації бухгалтерського обліку. До діалогу запрошуються фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники з боку підприємства, а також консультанти впроваджувального центру компанії "Програми та сервіс".

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт по впровадженню системи

Для вибору сценарію необхідно передпроектну обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу і т.д. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

В ході реалізації проектів по автоматизації різних підприємств України, фахівцями компанії "Програми та сервіс" була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть самого початкового рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доопрацювання типового продукту, в разі потреби, відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і перенесення даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація.

Фахівці "Програми та сервіс" супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішення

Для тих, хто автоматизує підприємство силами власного ІТ-підрозділу

Деякі українські підприємства вирішують робити автоматизацію виробничих і управлінських процесів силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонує консультаційні послуги фахівців "Програми та сервіс" на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам:

 • Визначити цілі автоматизації
 • Обгрунтовано вибрати необхідне програмне забезпечення
 • Розробити рекомендації щодо створення концепції рішення
 • Допомогти сформувати власну службу підтримки користувачів
 • Провести навчання користувачів, а також співробітників підприємства, що беруть участь у впровадженні