Управління сільськогосподарським підприємством для України

Управління сільськогосподарським підприємством для України - спільна розробка компаній «АБІ Україна» і «Черноземье ІНТЕКО» на базі галузевої конфігурації «Управління сільськогосподарським підприємством» і типової конфігурації «Управління виробничим підприємством для України».

Функціональні можливості

Підсистеми програми:

 • Планування сільгоспдіяльності в рослинництві;
 • Оптимізація розміщення культур;
 • Виробничий облік сільгосп робіт і послуг;
 • Облік розрахунків по оренді земельних паїв;
 • Виробничий облік ВРХ (груповий, індивідуальний);
 • Планування діяльності свинокомплексу;
 • Виробничий облік на свинокомплексі (груповий, індивідуальний);
 • Кредитний портфель (облік майна в заставу);
 • Типові підсистеми конфігурації «Управління виробничим підприємством для України».
 • Ідеологія обліку і розподілу витрат «Управління сільськогосподарським підприємством для України»
 • Прямі витрати в момент виникнення відносяться на культуру, продукцію тваринництва.
 • Загальновиробничі витрати розподіляються щомісяця.
 • Витрати допоміжних виробництв накопичуються протягом року і розподіляються в кінці виробничого циклу.
 • Підсистема «Планування сільгоспдіяльності в рослинництві» забезпечує ефективне використання земель і виробничих ресурсів.

Підтримує:

 • планування «що, якщо?» - вихід на хлібофуражного баланс, план продажів і прогнозний баланс для альтернативних планів розміщення культур;
 • докладний планування прямих і непрямих витрат рослинництва;
 • складання оптимальних технологічних карт полів;
 • аналіз коефіцієнта забезпеченості технікою;
 • формування прогнозного бюджету доходів і витрат.

Автоматично формуються руху за бюджетними операціями, що дозволяє виконувати:

 • фінансовий аналіз прогнозного балансу;
 • формування аналітичних звітів по бюджетах;
 • план-фактний аналіз даних.

Звіти

Автоматичні звіти підсистеми планування в рослинництві:

1. Технологічні карти полів:

 • структура посівних площ;
 • звіт за технологічним пакету;
 • універсальний звіт за технологічними картами.

2. Послуги сторонніх організацій:

 • звіт по послугах сторонніх організацій;
 • звіт по комунальних послугах;
 • план з експлуатаційного обслуговування автотранспорту і сільгосптехніки.

3. План продажів:

 • план продажів продукції рослинництва;
 • хлібофуражного баланс.

4. Звід витрат і собівартості:

 • калькуляція собівартості допоміжних виробництв;
 • зведений звіт по доходах і видатках;
 • калькуляція собівартості продукції;
 • універсальний звіт за собівартістю центрів витрат.

Підсистема «Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур» призначена для аналізу стану грунтів полів, визначення найбільш прийнятних для вирощування на кожному полі сільськогосподарських культур в планованому році, розрахунку потреби в мінеральних і органічних добривах.

Підтримує:

 • формування грунтово-агроекологічних обмежень по вибору культури в умовах конкретного поля;
 • агроекологічна оптимізація розміщення с / г культур на полях;
 • формування агроекологічного паспорта поля, ведення та аналіз книги історії полів;
 • адаптація базових агротехнологій до умов конкретного поля;
 • оцінка потенційної врожайності с / г культур на конкретному полі.

Підсистема «Виробничий облік сільгосп робіт і послуг» дозволяє вести оперативний облік рослинництва (польових ремонтних робот, автотранспорту, виробництва на току), забезпечує своєчасне отримання звітних даних.

При формуванні подорожніх листів, з попередньої путівки, автоматично переносяться залишки палива в баках і показання спідометра автомобілів. При закриття подорожнього листа програма реєструє час в наряді, пробіг з вантажем і без вантажу, вага перевезеного вантажу, вантажообіг, кількість поїздок і операцій, нарахування з / п за результатами роботи, можливість переливу палива з бака в бак, витрата палива.

Звіти

На підставі даних підсистеми «Виробничий облік сільгосп робіт і послуг» програма дозволяє формувати різноманітні аналітичні звіти:

 • звіт про виконані роботи автотранспорту;
 • облік ПММ сельгостехнікі; - Звіт по завантаженню автотранспорту;
 • реєстр прийому зерна вагарем;
 • реєстр зважування вантажів і інші.

Підтримує:

 • ведення інформації по пайовикам;
 • реєстрація договорів;
 • нарахування, виплата паю з можливістю натуроплати.
 • утримання ПДФО.
 • інструмент ефективного використання виробничих ресурсів і кормів.
 • облік продукції тваринництва (надій молока, витрата молока, оприбуткування гною, виробництво м'яса);
 • руху тварин (надходження, переміщення, переведення, вибракування, вибуття, забій, падіж);
 • запліднення / отелення, зоотехнічні заходи (осіменіння, тест на тільність, запуск, отелення, зважування, лікування);
 • облік витрати кормів (надходження, зважування, переміщення, витрата).

Набір аналітичних звітів дозволяє аналізувати основні показники ефективності роботи ферм. Використання реалізованих аналітичних звітів дозволить отримати дані для оптимізації процесу молочного тваринництва і досягнення максимального виходу молока на кормову одиницю. Система дозволяє планувати зобов'язання за нарядами молока і прийому тваринного ваги, аналізувати виконані зобов'язання.

Основні звіти для аналізу та ефективності роботи ферм:

 • наявність тварин на місця утримання;
 • продаж тварин (груповий облік ВРХ);
 • відмінок (продуктивного стада, молодняку);
 • переклад на відгодівлю;
 • розрахунок визначення приросту тваринної маси (ПБСГ-11);
 • продуктивні тварини, залишені на фермі;
 • звіт по руху худоби (форми ПБАСГ 12, 13, 14);
 • журнал реєстрації осіменіння кормів і телиць (ПБАСГ 15);
 • розрахунок визначення приросту живої маси;
 • звіт по продукції;
 • відомість по руху молока;
 • виробництво і реалізація молока;
 • розшифровка реалізації молока на молзавод;
 • показники роботи молочних ферм;
 • виробництво м'яса;
 • звіти по кормах;
 • рух кормів;
 • відомість витрати кормів.

Підсистема «Планування діяльності свинокомплексу» призначена для формування планових виробничих показників діяльності свинарського комплексу, план-фактного аналізу цих показників і отримання керівниками і спеціалістами інформації для прийняття управлінських рішень.

Підтримує:

 • планування виробничих показників по тваринах на кожному етапі виробничого процесу;
 • планування показників реалізації;
 • планування показників собівартості;
 • планування потреби в кормах;
 • планування потреби в інгредієнтах для виробництва кормів;
 • аналіз і зіставлення запланованих і фактичних значень виробничих показників, отриманих за різні періоди і на різних фермах.

Звіти по тваринах на відгодівлі:

 • наявність тварин на відгодівлі;
 • звіт про переведення на відгодівлю;
 • тварини на відгодівлі;
 • розрахунок визначення приросту живої маси;
 • продаж тварин з відгодівлі;
 • падіж тварин на відгодівлі;
 • тварини на дорости;

Звіти по репродуктивним свиноматкам:

 • є свиноматок;
 • звіт про куплені свиноматках;
 • прогнозування полювання свиноматок;
 • свинки для запліднення;
 • огляд даних по циклу;
 • карта свиноматки;
 • оповіщення по термінах тестування запліднених свиноматок;
 • звіт про заплідненні;
 • звіт по повтору;
 • звіт про свиноматках, запліднених більш ніж одним кнуром в циклі;
 • аналіз точності тестування на супоросность
 • звіт за опитуванням
 • відмінок просять до відбирання
 • свиноматки до відбирання

Звіти по хрякам:

 • звіт про наявність кнурів;
 • відмінок кнурів;
 • вибракування кнурів на продаж;
 • кнури, залишені для виробництва;
 • звіт про продуктивність кнурів.

Аналітичні звіти по фермам, тваринам і кормів:

 • щоденний звіт по фермі;
 • звіт про наявні тварин;
 • структура стада;
 • звіт з купівлі кормів;
 • рух худоби;
 • щорічне врахування наявних тварин;
 • щомісячний звіт по фермі;
 • статистичний звіт по свиноматкам.
 • Підсистема «Кредитний портфель (облік майна в заставу)»

Підтримує:

 • Ведення інформації по заставному забезпеченню:
 • Передача в заставу ТМЦ;
 • формування акту перевірки наявності ТМЦ;
 • формування зведеної відомості ТМЦ на конкретну дату;
 • передача в заставу основних засобів;
 • формування акту перевірки наявності ОС;
 • формування зведеної відомості ОС на конкретну дату.
 • реєстрація кредитних договорів і контроль процесу їх виконання
 • реєстрація кредитного договору та додаткових угод до нього; підрахунок залишку кредиторської заборгованості на дату;
 • розрахунок штрафів за прострочення виплат основного боргу;
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення погашення основного боргу за договорами;
 • розрахунок суми відсотків за договорами;
 • формування графіка сплати відсотків за договорами;
 • розрахунок суми штрафу за несплату відсотків за договорами на конкретну дату;
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення виплат відсотків за договорами;
 • автоматичне закриття договорів;
 • аналіз структури позикових коштів.

Крім перерахованого вище функціоналу сільгосп підсистем, продукт включає повну функціональність «Управління виробничим підприємством для України»:

 • фінанси;
 • персонал, включаючи розрахунок заробітної плати;
 • співвідношеннями з покупцями і постачальниками;
 • продажу;
 • закупівлі;
 • склад (запаси);
 • виробництво;
 • основні засоби та планування ремонтів;
 • підготовка звітності за міжнародними стандартами.

Переваги рішення для різних рівнів управління

Інструментарій рішення дозволяє фінансовому директору отримати інформацію про прибутковість в розрізі культур, полів, тварин, ферм і т.д.
Бухгалтеру - вести достовірний централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.
Головному агроному і головному зоотехніку - інструмент для оперативного планування діяльності сільськогосподарського підприємства, з можливістю детального аналізу отриманих результатів в різних аналітичних розрізах.